Zmiana terminu posiedzenia Rady Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Uprzejmie informujemy, ze posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr II/RPO/EFRR/2021 zostało przeniesione na dzień 6 października 2021 r. na godz. 8.00.