Zawiadomienie o wynikach oceny i wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – Posiedzenie nr 4/2019

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 1/2019 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym”, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

Pobierz: Uchwala w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 1/2019
Pobierz: Uchwala w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 1/2019
Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 4/2019 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z Posiedzenia Rady Nr 4/2019 (dot. konkursu nr 1/2019)