Zapytanie ofertowe – przygotowanie w mobilnym punkcie informacji promocyjnej animacji dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 4 sierpnia 2023 r. oferty na przygotowanie w mobilnym punkcie informacji promocyjnej animacji dla dzieci i młodzieży.

Pobierz: Rozeznanie – Animacja dla dzieci i młodzieży
Pobierz: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
Pobierz: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych