Zapraszamy na warsztat refleksyjny nt. bieżącej analizy procesu wdrażania LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w 2021 roku.

Pobierz: pełna treść zaproszenia