Przejdź do treści

Zapraszamy na spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności fundacji, stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non profit na spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego

Termin: 8 grudnia 2023 r. godz.11.00

Miejsce: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej Odolion  ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Spotkanie będzie głownie dotyczyć:

  • rozwoju ekonomii społecznej i możliwości aplikacji o środki na stworzenie  nowych miejsc pracy,
  • możliwości wsparcia organizacji przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu,
  • innowacji społecznych w zakresie implementacji gotowych rozwiązań, testowania produktów i usług,
  • możliwości współpracy i kooperacji przy realizacji  lokalnych usług społecznych.

Dzięki udziałowi w spotkaniu uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z nowymi propozycjami OWES w Toruniu, dowiedzą się jak skorzystać z innowacyjnych rozwiązań i wykorzystać je w swoich organizacjach, jak przygotować się  i wdrażać nowe produkty oraz usługi społeczne.

Czas trwania spotkania: panel 90 min