Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu opinii na temat warunków życia w naszej gminie!

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=25cf2e9d&&b=9e3e109141&&c=50d2bb1e