WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU OFERT Z DNIA 8 MAJA 2017 R. NA STANOWISKO PRACY „KIEROWNIK BIURA” W STOWARZYSZENIU „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

W kontekście naboru z dnia 8 maja 2017 r., na stanowisko „Kierownika Biura” wpłynęła 1 oferta pracy. Ofertę oceniono w odniesieniu do zdefiniowanych kryteriów.