WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU OFERT Z DNIA 6 GRUDNIA 2016 R. NA STANOWISKO PRACY „SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH I PROMOCJI” W STOWARZYSZENIU „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”.

W kontekście naboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i promocji wpłynęły 4 oferty pracy. Oferty oceniono w odniesieniu do zdefiniowanych kryteriów i wybrano Panią Patrycję Murawską, zamieszkałą w Zbrachlinie.

Bardzo dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania, dane pozostawimy w naszej bazie na przyszłość.