Wyniki najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

Najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych z logo lgd oraz logotypami unijnymi dla
Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” złożyła firma: Agencja Reklamy i Handlu Poligrafik Sylwester Fąfara.

Pobierz: oficjalny wynik wyboru oferty