Wyniki naboru wniosków nr 9/G2019 i 1/G/2020

W dniu 17 czerwca 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 9/G/2019 – Wdrażanie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak aktywizacja społeczno-zawodowa oraz 1/G/2020 Kluby młodzieżowe.

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 8/2020 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 8/2020
Pobierz: Uchwała nr 53/2020 ws. zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR w naborze wniosków nr 9/G/2019
Pobierz: Uchwała nr 55/2020 ws. zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 9/G/2019
Pobierz: Uchwała nr 59/2020 ws. zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR w naborze wniosków nr 1/G/2020
Pobierz: Uchwała nr 63/2020 ws. zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 1/G/2019