Wyniki naboru nr 2/G/2020 oraz 3/G/2020 – Posiedzenie nr 9/G/2020 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

W dniach 14-22 października  2020 r. Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/G/2020 oraz 3/G/2020.