Wynik oceny ofert na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w ramach Młodzieżowego Obozu Kulinarnego

W postępowaniu o wyłonienie realizatora usługi przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w ramach Młodzieżowego Obozu Kulinarnego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani Danuta Jaskólska z Bądkowa.

Wszystkim oferentom dziękujemy za przedstawienie swoich propozycji.