Wyjazd studyjny do Brzeska

,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniach 22-24 września 2021 r. odbył się wyjazd studyjny do miejscowości Brzesko – w ramach projektu współpracy ,,Twoja kultura, moja kultura” realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Na miejscu uczestnicy wyjazdu brali udział w Szkoleniu pn. ,,Tradycyjne produkty lokalne – wiedza i praktyka” oraz  w Warsztatach kulinarnych organizowanych przez jednego z partnerów projektu – LGD ,,Kwartet na Przedgórzu”. Uczestnicy byli również zaangażowaniu w szereg ciekawych atrakcji takich jak Zwiedzanie Zamku w Dębnie, Izby Tradycji Browaru Okocim oraz  Uroczysta kolacja w Pałacu Goetzów Okocimskich.

Wszystkim uczestnikom oraz  organizatorom pragniemy serdecznie podziękować za ogromne zaangażowanie i cudownie spędzony czas !