Wydarzenie promujące Lokalną Strategię Rozwoju 17 września 2022 r.

W dniu 17 września 2022 r. odbędzie się Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju, jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbędzie się w Zakrzewie od godziny 14.00. Osoby, które odwiedzą nasz punkt informacyjno-doradczy otrzymają materiały promujące LSR.
W programie można będzie dostrzec m.in.: animacje dla dzieci, dmuchane atrakcje, degustacje potraw regionalnych itp.