Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kilkugodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 25.02.2021 r., początek o godz. 9.00
Miejsce: spotkanie zostanie przeprowadzone online

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl do dnia 24.02.2021 r. (włącznie).

W odpowiedzi uzyskają Państwo link do spotkania.

Liczba miejsc ograniczona.