Warsztat refleksyjny

W dniu 28 lutego 2023 r. w Siedzibie Stowarzyszenia odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2016-2023 (LSR) i jej efektów a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w 2022 roku.
Warsztat prowadziła Pani Agnieszka Kobus – Kierownik Biura.
Osoby które przybyły miały szansę na wyrażenie swojej opinii na temat działań LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” oraz postępów wdrażania LSR.