Unieważnienie oceny i wyboru operacji – konkurs nr 1/G/2020 oraz 9/G/2019

Zarząd LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” podjął decyzję dotyczącą  anulowania oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/G/2020 i 9/G/2019.

Nowy termin oceny podamy w późniejszym terminie.