Turzynek pachnący ziołami

Kolejny raz Sołtys i Rada Sołecka z Turzynka 31.08.2019 zrealizowała projekt „Turzynek pachnący ziołami”, na który składały się tematyczne warsztaty i piknik integracyjny. Projekt dofinansowany z Funduszu sołeckiego, z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Organizatorzy: Rada Sołecka Turzynka, Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”, GOK Raciążek