Przejdź do treści

Turniej Sołectw w Konecku– 22 sierpnia 2021 r.

W dniu 22.08.2021 r. w Konecku odbył się Turniej Sołectw , podczas którego pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji o realizacji LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych zasadach przyznawania dofinansowania.

Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – promocyjny otrzymały materiały promujące LSR.

Dzieci i młodzież mogły skorzystać z bezpłatnych usług animatora.

Serdecznie dziękujemy za obecność!