Szkolenia z aplikowania o wsparcia w ramach rozwoju działalności gospodarczej

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 planujemy szkolenie z zakresu przygotowania dokumentacji konkursowej dla potencjalnych wnioskodawców.
Szkolenie odbędzie się w Odolionie, ul.Piaskowa 4 w dwóch terminach tj. 11 i 13 maja 2021 r.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenia:

Tel. 54 282 40 97
e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl