Przejdź do treści

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów możliwych do zrealizowania w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021-27

Za nami spotkanie informacyjne dotyczące projektów możliwych do zrealizowania w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021-27. O założeniach RLKS opowiedzieli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, a działania przygotowawcze lokalnych grup działania do nowej perspektywy zaprezentowali Prezesi LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej i LGD Podgrodzie Toruńskie.

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.