Seminarium LGD „Efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko – Pomorskim”, Ciechocinek, 12-13 września 2019 r.

 

W dniach 12-13 września 2019 roku w Ciechocinku odbyło się dwudniowe seminarium dotyczące ,,Efektów wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS)”, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także beneficjenci programów wdrażanych przez LGD.

Podczas seminarium poruszone zostały tematy związane m.in. z obecnym stanem realizacji RLKS w Województwie Kujawsko-Pomorskim w podziale na poszczególne programy prowadzone przez Urząd Marszałkowski (PROW, EFS, EFRR oraz PO Rybactwo i Morze), szansami i zagrożeniami wynikającymi z programów rewitalizacji obszarów wiejskich oraz możliwościami, jakie dają fundusze unijne. Dzięki obecności przedstawicieli MRiRW uczestnicy poznali możliwe do wykorzystania instrumenty RLKS w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność, a także za zaangażowanie i pomoc przy organizacji tegorocznego seminarium.