Rozeznanie rynku – zapewnienie i obsługa dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży – Gmina Nieszawa 12 sierpnia 2019 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 9 sierpnia 2019 r. oferty na zapewnienie i obsługa dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży (1 lokalizacja na terenie powiatu aleksandrowskiego) przy mobilnym punkcie informacji promocyjnej.

Pobierz: Rozeznanie rynku z dnia 5.08.2019 – zapewnienie i obsługę dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Nieszawa 12.08.2019 r.

Pobierz: Zał. 1 do rozeznania rynku z dnia 5.08.2019 – Oferta

Pobierz: Zał. 2 do rozeznania rynku z dnia 5.08.2019 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych