Rozeznanie rynku – organizacja imprez promujących LSR

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 1 sierpnia 2022 r. oferty na organizację imprez promujących LSR.

Pobierz: Rozeznanie rynku impreza LSR 2022
Pobierz: Formularz oferty
Pobierz: Oświadczenie o braku powiązań