Rozeznanie rynku – 28.11.2019 r. – na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych z logo LGD oraz logotypami unijnymi

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do 13 grudnia 2019 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem/grawerem/trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Przejdź do szczegółowych informacji dot. rozeznania rynku