Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ws. oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 9/G/2019

W dniach od 10 kwietnia do 4 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 9/G/2019 – Wdrażanie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak aktywizacja społeczno-zawodowa.

Pobierz:
protokół z posiedzenia nr 6/G/2020
uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.