Przejdź do treści

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z 24 listopada 2022 r.

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone rozpatrzeniu uwag i zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odnośnie naboru wniosków nr 1/2022– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Pobierz: Protokół z Posiedzenia Rady
Pobierz: Uchwała zmieniająca uchwałę nr 37/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych
Pobierz: Lista wybranych