Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Niniejszym informujemy, iż 15 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w biurze LGD w Odolionie, ul. Piaskowa 4, odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naborów wniosków:

 • nr 2/G/2019 – w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:
  TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
  TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 • nr 3/G/2020 – w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:
  Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe,
  Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
 • nr 5/2020 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.