Przejdź do treści

Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Niniejszym informujemy, iż 24 lutego 2021 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD w Odolionie, ul. Piaskowa 4, odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2021– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.