Posiedzenie nr 7/2020 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

W dniach od 28 kwietnia do 11 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/G/2020 – Kluby Młodzieżowe
Pobierz: protokół
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
Pobierz: uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.