Przejdź do treści

Posiedzenie nr 6 Rady Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – 15 października 2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

W dniu 15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie ul. Piaskowa 4, 87-70 Aleksandrów Kujawski. Rada dokonała oceny wniosku złożonego w związku z naborem nr 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie tematycznym operacji:
•    Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,
Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” nr 6/2019
Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 6/2019
Pobierz: Uchwała Nr 70 2019 Rady LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej zmieniająca Uchwałę Nr 87/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2017