Podpisanie umowy na realizację projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”