Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • TYP d) kluby pracy,
  • TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.

Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa
(Typ 1d, 1e SZOOP RPO WK-P)

Ling do Generatora Wniosków: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=f179975c2fbfe4fa&&b=da397261d1b06d63e8c04d46405b0d44

Załączniki do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia
Załączniki do naboru
Lokalna Strategia Rozwoju
Wzór odwołania
Wzór Wniosku o rozliczenie grantu