Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2021

Numer konkursu LGD: 3/G/2021

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:

  • Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe,
  • Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.

Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa
(Typ 2a,2b, SZOOP RPO WK-P)

 

LINK do Generatora Wniosków

 

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 3/G/2021
Pobierz: Załączniki do naboru
Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju

Pobierz: Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu