Ogłoszenie o naborze wniosków I/RPO/EFRR/2022

Odolion, 25.04.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2022

 

Typ projektu: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: 1.2 Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR: 1.2.2 Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ramach grantów RPO

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków
Pobierz: Załączniki do ogłoszenia