Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 1/G/2020

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/G/2020

 

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Pobierz: Zaktualizowana treść ogłoszenia (2020-05-25)

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych nr 1/G/2020 (znowelizowany)
Pobierz: Załączniki do ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych nr 1/G/2020
Pobierz: Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu

Pobierz: wersja archiwalna ogłoszenia naboru wniosków nr 1/G/2020