Ogłoszenie o naborze wniosków 2/G/2022

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/G/2022

Numer konkursu LGD: 2/G/2022

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:

  • TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
    Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Cel szczegółowy LSR: Poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub społeczno-zawodowej.
Przedsięwzięcie: Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa (Typ 1c, SZOOP RPO WK-P)

Link do GENERATORA https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=7e9c76b294057f5c&&b=da397261d1b06d63e8c04d46405b0d44

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 2/G/2022
Pobierz: Załączniki do naboru
Pobierz: Lokalna Strategia Rozwoju
Pobierz: Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
Pobierz: Wzór odwołania