Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023

PROW 2021-2027.png

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 1/2023

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach

poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 03.07.2023 do 17.07.2023

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Odolion, ul. Piaskowa 4,87-700 Aleksandrów Kujawski od 03.07.2023 do 17.07.2023 ( od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30)

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Zakres tematyczny naboru nr 1/2023: Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej

Wskaźnik: Liczba rozwiniętych (nowych, przebudowanych) obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  – 2 szt.

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2023

Pobierz: Załączniki do naboru wniosków nr 1/2023

Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy