Przejdź do treści

Nowy wzór formularza aneksu w ramach poddziałania 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), w załączeniu przekazujemy do stosowania wzór formularza aneksu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Poniżej załączony wzór aneksu aktualizuje zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

– wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Ponadto formularz aktualizuje i ujednolica podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji. Ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pobierz: Aneks 19.2 Premie