Mobilny Punkt Informacyjno – Doradczy podczas Festiwalu Wisły w Nieszawie 12.08.2019 r.

W dniu 12.08.2019 r. odbył się Festiwal Wisły w miejscowości Nieszawa na Przystani Promowej (Plac gen. Józefa Hallera). Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 11:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – doradczy otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z atrakcji dmuchanych oraz animatorów dzięki którym organizowane były zajęcia w celu promocji założeń LSR.

Serdecznie dziękujemy za obecność!