Mobilny Punkt Informacyjno – Doradczy podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Siniarzewie – Park 31.08.2019 r.

W dniu 31.08.2019 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w miejscowości Siniarzewo (Gmina Zakrzewo).
Podczas dożynek pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 15:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się w Siniarzewie w Parku, Gmina Zakrzewo.
Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – doradczy otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z atrakcji dmuchanych oraz animatorów dzięki którym organizowane były zajęcia w celu promocji założeń LSR.

Serdecznie dziękujemy za obecność!