KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Projektu pn. „Dajmy szansę maluchom” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki.

Pobierz: szczegółowa informacja o konkursie