Przejdź do treści

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru w ramach konkursu nr 1/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej

Informujemy, iż uległ wydłużeniu termin składania wniosków w ramach naboru 1/2022 – w zakresie tematycznym Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Pierwotny termin składania wniosków: 14 – 25.03.2022 r.
Aktualny termin składania wniosków: 14 – 28.03.2022 r.
Pozostałe warunki naboru nie uległy zmianie.

Przejdź do ogłoszenia o naborze 1/2022