Informacja o zmianie numerów kontaktowych do pracowników biura LGD

Zmieniliśmy numery kontaktowe do pracowników Biura LGD. Prosimy o zapoznanie się z nowymi numerami i zapraszamy do kontaktowania się z nami telefonicznie i poprzez e-mail.

Dane kontaktowe do Biura LGD