Informacja o przesunięciu terminu posiedzenia Rady LGD

W związku z brakiem quorum w dniu 22 stycznia 2020 r. podczas posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Przewodniczący Rady zdecydował o przesunięciu terminu oceny wniosków w ramach konkursów nr 6/2019 i nr 8/2019. Następne posiedzenie Rady związane z oceną wniosków odbędzie się 12.02.2020 r.

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 2/2020 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”