Efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko-Pomorskim – dwudniowe seminarium

 

„Efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko-Pomorskim – organizacja dwudniowego seminarium”

W dniach 12-13 września br. w Ciechocinku odbędzie się seminarium poświęcone doświadczeniom związanym z wdrażaniem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w której wezmą udział przedstawiciele LGD z woj. kujawsko-pomorskiego.
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” jest okazją do wymiany  doświadczeń z funkcjonowania mechanizmu RLKS, tj. z wdrażania przez lokalne grupy działania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem głównym jest wzmocnienie pozycji Lokalnych Grup Działania w regionie kujawsko – pomorskim oraz zwiększenie ich potencjału w celu realizacji inicjatyw i aktywizacji lokalnych społeczności.
Podczas spotkania prelegenci zaprezentują przykłady wdrażania RLKS, jego efekty, sukcesy, ale również  trudności, które pojawiły się podczas wdrażania wielofunduszowego RLKS i założenia na przyszłość. O RLKS będą mówić nie tylko lokalne grupy działania, ale również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa.
Po zakończeniu przedsięwzięcia przewiduje się wzmocnienie potencjału organizacyjnego wśród min. 15 Lokalnych Grup Działania z woj. kujawsko – pomorskiego do wdrażania LSR, zgodnie z ideą RLKS.
W części spotkania poświęconej dobrym praktykom, zaprezentują się beneficjenci i grantobiorcy realizujący operacje ze środków, będących w dyspozycji kujawsko-pomorskich LGD.
W ramach seminarium zaplanowano również wizytę studyjną uczestników, podczas której prezentowane będą przykłady dobrych praktyk.

 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zostań Partnerem KSOW – www.ksow.pl