Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/G/2022 Numer konkursu LGD: 2/G/2022   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); Cel ogólny LSR: Stworzenie […]

Odolion, 25.04.2022 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2022   Typ projektu: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na

Ogłoszenie o naborze wniosków I/RPO/EFRR/2022Czytaj więcej …