Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących […]

  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr II/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

    Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr I/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

Numer konkursu LGD: 4/G/2021 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Numer konkursu LGD: 4/G/2021 Do wsparcia w ramach konkursu

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2021Czytaj więcej …

Numer konkursu LGD: 3/G/2021   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe, Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2021Czytaj więcej …

Numer konkursu LGD: 2/G/2021   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/G/2021Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Ogłoszenie nr 1/2021 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021Czytaj więcej …

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Odolion, 05.10.2020 r. Ogłoszenie nr 6/2020   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 6/2020Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Ogłoszenie nr 5/2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 5/2020Czytaj więcej …

„Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Numer konkursu LGD: 4/G/2020 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: 1.

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 4/G/2020Czytaj więcej …