Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2022   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego […]

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/G/2022 Numer konkursu LGD: 2/G/2022   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); Cel ogólny LSR: Stworzenie

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/G/2022Czytaj więcej …

Odolion, 25.04.2022 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2022   Typ projektu: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na

Ogłoszenie o naborze wniosków I/RPO/EFRR/2022Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Ogłoszenie nr 1/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  AKTUALIZACJA – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022 (aktualizacja terminu naboru)Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Odolion, 21.02.2022 r. Ogłoszenie nr 1/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022Czytaj więcej …

Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 7/R/2021Czytaj więcej …

  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr II/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

    Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr I/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

Numer konkursu LGD: 4/G/2021 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Numer konkursu LGD: 4/G/2021 Do wsparcia w ramach konkursu

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2021Czytaj więcej …

Numer konkursu LGD: 3/G/2021   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe, Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2021Czytaj więcej …