„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem […]

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP d) kluby pracy, TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r.   Ogłoszenie nr 7/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2022Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r. Ogłoszenie nr 5/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r.   Ogłoszenie nr 8/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2022Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r.   Ogłoszenie nr 6/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2022Czytaj więcej …

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2022   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2022Czytaj więcej …

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/G/2022 Numer konkursu LGD: 2/G/2022   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); Cel ogólny LSR: Stworzenie

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/G/2022Czytaj więcej …

Odolion, 25.04.2022 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2022   Typ projektu: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na

Ogłoszenie o naborze wniosków I/RPO/EFRR/2022Czytaj więcej …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Ogłoszenie nr 1/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  AKTUALIZACJA – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022 (aktualizacja terminu naboru)Czytaj więcej …