W dniu 14.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr I/RPO/EFRR/2021 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne. […]

W dniu 06.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr II/RPO/EFRR/2021 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Wyniki naboru nr II/RPO/EFRR/2021 – Posiedzenie nr 6/2021 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Czytaj więcej …

,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   W dniach 22-24 września 2021 r. odbył się wyjazd studyjny do miejscowości

Wyjazd studyjny do BrzeskaCzytaj więcej …

Mając na względzie dążenie do objęcia wsparciem w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2021 możliwie szerokiej grupy odbiorców oraz osiągnięcia założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami, zwiększa się alokację w ramach ww. naboru o 832 620,22 zł, tj. z 1 872 020,46 zł do 2 704 640,68

Komunikat w sprawie zmiany Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

Mając na względzie dążenie do objęcia wsparciem w ramach naboru nr II/RPO/EFRR/2021 możliwie szerokiej grupy odbiorców oraz osiągnięcia założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami, zwiększa się alokację w ramach ww. naboru o 832 620,21 zł, tj. z 1 872 020,47 zł do 2 704 640,68

Komunikat w sprawie zmiany Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach naboru nr II/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

Niniejszym informujemy, iż w dniach 29.09.2021 r. oraz 30.09.2021 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD w Odolionie, ul. Piaskowa 4, odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr II/RPO/EFRR/2021.

  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Kwartet na Przedgórzu”, Lokalną

Zapraszamy na warsztaty kulinarne w Pałacu Goetzów w Brzesku – Kuchnia regionalna w nowej odsłonie!Czytaj więcej …

W związku z wygraną w konkursie pn. ,,Najciekawsze Stoisko Powiatu/Lokalnej Grupy Działania” podczas Dożynek Wojewódzkich w Toruniu pragniemy poinformować, że wspólnie z Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim oraz KGW Koneck mieliśmy przyjemność reprezentować powiat aleksandrowski – obszar działania LGD – w dniu 29.08.2021 r. Serdecznie dziękujemy naszym przedstawicielom za wspaniałą prezentację walorów powiatu aleksandrowskiego a

Wygraliśmy w konkursie na Najciekawsze Stoisko Powiatu/Lokalnej Grupy Działania podczas Dożynek Wojewódzkich w Toruniu!Czytaj więcej …

W dniu 22.08.2021 r. w Konecku odbył się Turniej Sołectw , podczas którego pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji o realizacji LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych zasadach przyznawania dofinansowania. Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – promocyjny otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z

Turniej Sołectw w Konecku– 22 sierpnia 2021 r.Czytaj więcej …