Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Kujawskie pory roku”. Prace należy przesłać wraz z deklaracją uczestnictwa (dostępną poniżej) w terminie od 13 września do 7 października 2022 r. do biura Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi […]

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” jest jednym z czterech partnerów międzynarodowego projektu współpracy „Twoja kultura, moja kultura”. W dniach od 14 do 18 września 2021 r. w okolicach Ciechocinka będzie realizowane przez LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej jedno z zadań projektu tj. Kulinarny Obóz Młodzieżowy, w ramach którego odbędą się warsztaty kulinarne oraz wyjazdy

Zapisy na młodzieżowy obóz kulinarny – projekt współpracy „Twoja kultura, moja kultura”Czytaj więcej …

W dniu 28 sierpnia 2022 r. odbył się Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju, jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się w Nowym Ciechocinku od godziny 15.00. Osoby, które

Wydarzenie promujące Lokalną Strategię Rozwoju 28 sierpnia 2022 r.Czytaj więcej …

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP d) kluby pracy, TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022Czytaj więcej …

W dniu 20.08.2022 r. w Ciechocinku odbył się Rodzinny piknik nad Wisłą, podczas którego pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji o realizacji LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych zasadach przyznawania dofinansowania. Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – promocyjny otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci i młodzież mogły skorzystać

Rodzinny piknik nad Wisłą w Ciechocinku – 20 sierpnia 2022 r.Czytaj więcej …

W dniu 28 sierpnia 2022 r. odbędzie się Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju, jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbędzie się w Nowym Ciechocinku od godziny 15.00. Osoby,

Wydarzenie promujące Lokalną Strategię Rozwoju 28 sierpnia 2022 r.Czytaj więcej …

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas ,,Turnieju Sołectw”, który odbędzie się w Konecku w dniu 21.08.2022 r. (niedziela). W trakcie imprezy od godziny 15:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia. W ramach naszego punktu informacyjnego przewidziane są bezpłatne atrakcje dla dzieci

Zapraszamy do punktu informacyjno-doradczego podczas ,,Turnieju Sołectw” 21 sierpnia 2022 rokuCzytaj więcej …

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas ,,Pikniku nad Wisłą”, który odbędzie się w Ciechocinku w dniu 21.08.2022 r. (niedziela). W trakcie imprezy od godziny 11:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia.