Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas ,,Festynu Służb Mundurowych” , który odbędzie się w Wołuszewie w dniu 02.07.2022 r. (sobota). W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia. W ramach naszego punktu informacyjnego przewidziane są bezpłatne atrakcje […]

W dniu 26 czerwca 2022 roku, w Raciążku odbył się Festyn Smaki Wsi Kujawskiej. Podczas wydarzenia pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, możliwościach składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych zasadach przyznawania dofinansowania. Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – promocyjny otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci

Festyn Smaki Wsi Kujawskiej już za nami!Czytaj więcej …

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas ,,Festynu Smaki Wsi Kujawskiej” , który odbędzie się w Raciążku w dniu 26.06.2022 r. (niedziela). W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia. W ramach naszego punktu informacyjnego przewidziane są bezpłatne

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas ,,Festynu Smaki Wsi Kujawskiej”Czytaj więcej …

Niniejszym informujemy, iż w dniach 29.06.2022 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD w Odolionie, ul. Piaskowa 4, odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/G/2022.

13 czerwca 2022 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” p. Andrzej Olszewski podpisał umowę o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze, którego celem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego, tzw. LSR, na lata 2023-2027 szeroko konsultowanego z lokalną społecznością. Nowa strategia obejmować będzie mogła działania zaplanowane do realizacji w ramach środków: Programu Fundusze Europejskie dla

Lokalna Grupa Działania z nową umowąCzytaj więcej …

W dniu 12 czerwca 2022 roku, w Zakrzewie, odbył się Piknik z Produktem Polskim. Podczas wydarzenia pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, możliwościach składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych zasadach przyznawania dofinansowania. Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – promocyjny otrzymały materiały promujące LSR. Dzieci

Piknik z produktem polskim w Zakrzewie – 12 czerwca 2022 rokuCzytaj więcej …

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas ,,Pikniku z Produktem Polskim”, który odbędzie się w Zakrzewie w dniu 12.06.2022 r. (niedziela). W trakcie imprezy od godziny 15:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia. W ramach naszego punktu informacyjnego przewidziane są bezpłatne atrakcje

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego na Pikniku z Produktem Polskim – 12 czerwca 2022 r.Czytaj więcej …