Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o wydłużeniu terminu weryfikacji/oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2021 oraz nr II/RPO/EFRR/2021 – Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, maksymalnie do dnia 30.09.2021 r. Przedłużenie terminu jest niezbędne z uwagi na […]

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 3 sierpnia 2021 r. oferty na dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych. Pobierz: pełna treść zapytania ofertowego Pobierz: formularz oferty Pobierz: oświadczenie o

Zapytanie ofertowe nr 2: produkcja i dostawa gadżetów promocyjnychCzytaj więcej …

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 3 sierpnia 2021 r. oferty na dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych. Pobierz: pełna treść zapytania ofertowego Pobierz: formularz oferty Pobierz: oświadczenie o

Zapytanie ofertowe nr 1: produkcja i dostawa gadżetów promocyjnychCzytaj więcej …

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas Przeglądu Zespołów Ludowych, który odbędzie się w Konecku w dniu 25.07.2021 r. (niedziela). W trakcie imprezy od godziny 15:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia. W ramach naszego punktu informacyjnego przewidziane są bezpłatne atrakcje dla

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas Przeglądu Zespołów Ludowych – Koneck, 25 lipca 2021 r.Czytaj więcej …

W dniu 18.06.2021 r. odbył się XVIII Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora w Raciążku, podczas którego pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji o realizacji LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych zasadach przyznawania dofinansowania. Osoby które odwiedziły nasz punkt informacyjno – promocyjny otrzymały materiały promujące LSR.  

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjno-doradczego podczas XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora w Raciążku dnia 18.07.2021 r. (niedziela). Impreza odbędzie się na Boisku Gminnym w Raciążku. W trakcie imprezy od godziny 12:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, naborach i zasadach udzielania wsparcia. Serdecznie zapraszamy!  

W dniu 12 lipca 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się uroczyste spotkanie związane z podpisaniem oraz wręczeniem 14 umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przybyłych gości przywitał Pan Przemysław Jankowski – Członek Zarządu LGD. W uroczystości wręczenia czeków i umów udział wzięła Pani Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko

Podpisanie umów o powierzenie grantuCzytaj więcej …

W dniu 3 lipca 2021 r. odbył się Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju, jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się w Służewie od godziny 12.00. Osoby, które odwiedziły

Wydarzenie promujące Lokalną Strategię Rozwoju 3 lipca 2021 r.Czytaj więcej …

  W dniach 22-23.06.2021 r. w Pensjonacie „PANORAMA TUCHOLI” w Bladowie k. Tucholi odbyło się coroczne seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, Dzień I seminarium to sesja plenarna dotycząca efektów dotychczasowego wdrażania instrumentu RLKS w naszym województwie, jak również dyskusja o przyszłości i prezentacja dobrych praktyk w zakresie projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju.

Seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup DziałaniaCzytaj więcej …