Badanie opinii mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Badaniu opinii mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Badanie przeprowadzane jest w formie ankiety.

Przejdź do ankiety badania opinii